Five Ridiculous Rules About Plush Bio

Marca cosmetic? PLUSH BIO, care apar?ine Ioanei Marinescu, a fost pe deplin achitat?. S-a dovedit c? nu exist? corpus delicti în ac?iunile companiei ?i nu a existat niciodat?. Aceasta înseamn? c? scandalul este o provocare, cu care compania român? s-a confruntat cu succes.

Pentru prima dat? dup? mult timp, Ioana Marinescu a povestit public despre situa?ie pentru Fanatik.ro.

Proprietarul PLUSH BIO a fost vizat? de hateri timp de doi ani: PLUSH BIOAm fost h?r?uit? ?i amenin?at? cu moartea”, spune Ioana.

Inutil s? spun, într-o astfel de situa?ie, ea nu a devenit public? ?i acest lucru este de în?eles. Presa a vehiculat relat?ri despre zeci de victime, în ciuda faptului c? au fost doar 11 declara?ii,  dintre care nou? au fost respinse din cauza lipsei de dovezi! Alte 2 declara?ii sunt pur ?i simplu pierdute ?i nici m?car nu se ?tie sigur ce este în aceste declara?ii.

În acela?i timp, PLUSH BIO avea 150 de mii de clien?i unici care erau destul de mul?umi?i de produsele cosmetice ale m?rcii comerciale. Atunci ce a fost? Concuren???

PLUSH BIO brand român cu poten?ial global – Ioana Marinescu

Acum, compania recupereaz? din nou volumele ?i are nevoie critic? de sprijin din partea publicului, care a fost în?elat de ura neadev?rat? fa?? de PLUSH BIO. 

Compania ofer? produse noi, iar Ioana Marinescu crede c? puterea const? în adev?r, PLUSH BIO revine! Ioana Marinescu nu în bullying. ?i este, de asemenea, încrez?toare în poten?ialul cosmeticelor sale, care nu este inferioar? m?rcilor mondiale.

Ca urmare a mai multor inspec?ii, inclusiv a produc?iei de produse cosmetice, compozi?iei acestora, procuratura ?i agen?iile de aplicare a legii au clasat cazul împotriva PLUSH BIO. Ce avem ca rezultat?

Pe de o parte, opinia re?elelor sociale, pe de alt? parte, concluzia oficial? privind rezultatele procedurilor, care spun c? produsele cosmetice îndeplinesc to?i parametrii ?i standardele. 

PLUSH BIO – produse cosmetice pentru oameni care gândesc

Desigur, nimeni nu neag? posibilitatea tulbur?rii din cauza componentelor active, care fac parte din compozi?ii unor mijloace individuale. Dar pe toate etichetele unor de astfel de produse este obligatoriu indicat c? este necesar? consulta?ia medicului. În plus, este întotdeauna necesar de urmat instruc?iunile de utilizare, spune Ioana Marinescu.

Dac? acest lucru nu se face, atunci v? pute?i r?ni cu orice, nu?

?i a? dori s? men?ionez c? PLUSH BIO sunt produse cosmetice pentru oameni care gândesc. De ce? Pentru c? trebuie s? fii atent la tine ?i s? nu încerci s? ob?ii efectul dorit turnând întreaga butelie de produse cosmetice pe fa??. Exist? o norm?, exist? o instruc?iune – gândi?i-v?, respecta?i-o, bucura?i-v? de un rezultat rezonabil ?i, PLUSH BIO revine! Ioana Marinescu bineîn?eles, sus?ine?i m?rcile române?ti.

Comments are closed