What Does Plush Bio Do?

Îndr?gitul PLUSH BIO revine! Ioana Marinescu este nevinovat?

Îndr?gitul PLUSH BIO revine! Ioana Marinescu este nevinovat?

Îndr?gita cosmetic? PLUSH BIO, dezvoltat? de Ioana Marinescu, nu doar se întoarce pe pia??, de?i de fapt nu a plecat nic?ieri. PLUSH BIO se rena?te într-o nou? form?, dup? o etap? foarte dificil? asociat? scandalului.

Ce-a fost asta? La urma urmei, este incredibil de ciudat s? observ?m cum cel mai mare brand de produse cosmetice din România, folosit de sute de mii de femei, a fost transformat brusc într-un mijloc periculos pentru s?n?tate.

Este ?i mai ciudat când aceast? opinie este corect? numai din cuvinte ?i cazuri individuale. Desigur, atunci când problemele cu acnee dup? utilizarea cosmeticelor s-au înr?ut??it la mai multe persoane, acest lucru este r?u, iar femeile pot simpatiza. Dar remediul a ajutat la sute de mii! Este oare posibil? interzicerea produc?iei de automobile din cauza accidentelor? Acestea sunt situa?ii neprev?zute care au ap?rut datorit? caracteristicilor individuale ale pielii.

În general, ancheta procuraturii ?i inspec?iile multiple ale produc?iei ?i compozi?iilor chimice ale fiec?rui produs PLUSH BIO, care au durat din 2020, au ar?tat clar c? produsele cosmetice de la Ioana Marinescu nu au înc?lc?ri ?i caracteristici periculoase. ?i asta înseamn? c? lovitura adus? reputa?iei m?rcii românesc este mai probabil o neîn?elegere, o cazualitate, emo?ii.

„Nu sunt medic, sunt farmacist!” – Ioana Marinescu, proprietara PLUSH BIO

Una dintre afirma?iile care au fost scalate în mass-media a fost acuza?ia c? Ioana Marinescu nu este un medic adev?rat. Cu toate acestea, într-un interviu recent, proprietara PLUSH BIO a amintit înc? o dat? c? nu s-a considerat niciodat? medic ?i a insistat s? fie reprezentat? ca farmacist.

Aceasta este o alt? gre?eal? a semnifica?iilor PLUSH BIO pe care le facem uneori. Pentru omul obi?nuit, atât un medic, cât ?i un farmacist sunt acela?i lucru. Cu toate acestea, acestea sunt domenii fundamental diferite care intersecteaz? doar într-un loc – organismul uman. Pentru a utiliza orice remediu dezvoltat de un farmacist, PLUSH BIO o persoan? este pur ?i simplu obligat? s? se consulte cu medicul s?u.

Acesta este domeniul de responsabilitate al fiec?rei persoane. Prin urmare, este ridicol s? o transfera?i la companie, indiferent ce face – cosmeticele, industria alimentar?, chiar ?i aditivii bioactivi pot s? nu fie atât de siguri dac? exist? o intoleran?? personal? la componentele individuale.

PLUSH BIO este deschis tuturor! ?i nu uita?i s? consulta?i un medic

Dup? doi ani de h?r?uire, marca nu numai c? a supravie?uit. PLUSH BIO este complet deschis pentru clien?ii s?i ?i a reluat func?ionarea complet?.

Aceasta este o veste minunat?, PLUSH BIO având în vedere c? acesta este un brand românesc care dep??e?te în multe privin?e omologii s?i str?ini. Cu toate acestea, nimeni nu va concura. Ioana Marinescu consider? c? produsul ei este unic. Prin urmare, despre ce fel de competi?ie putem vorbi. Mai mult, Https://Davidemaurerlibrary.Org/Guestbook/Profile/Malorien3174323/ fiecare companie lucreaz? cu publicul propriu. ?i cui nu se potrive?te un produs, se va potrivi altul. Principalul lucru este s? nu desf??ori r?zboaie media ?i s? fii sincer cu tine ?i cu clien?ii t?i.

În ultimii 2 ani, Ioana Marinescu nu a comentat public scandalul. A fost rezonabil. Pur ?i simplu vorbind ?i având concluziile inspec?iilor în mâinile tale sunt dou? lucruri diferite în ceea ce prive?te semnifica?ia. Acum, proprietara m?rcii are dovezi incontestabile ale nevinov??iei sale. ?i merit? s? punem cap?t acestui lucru.

„A fost groaznic când am aflat c? sunt urm?rit?”, https://lumifi.com.au/community/profile/kayleighfosbroo/ a spus Ioana. În plus, proprietare PLUSH BIO a povestit pentru Fanatik.ro despre amenin??rile pe care le-a primit la telefon ?i în persoan?. Femeia de afaceri a trecut printr-o perioad? dificil?. ?i în ciuda acestui fapt, este gata s? continue s? lucreze ?i s? ne bucure cu produse cosmetice noi.

?i, Https://davidemaurerlibrary.org/guestbook/profile/malorien3174323/ bineîn?eles, pentru a evita orice incidente nepl?cute, citi?i inser?iile ?i instruc?iunile care se refer? la recomand?rile de a consulta un medic.

Comments are closed